PENGUMUMAN

PENETAPAN UKT MAHASISWA BARU JALUR SNMPTN

 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

klik  kanan UKT (Uang Kuliah Tunggal) Jalur – SNMPTN