PENGUMUMAN

PENETAPAN UKT MAHASISWA BARU JALUR UM-PTKIN

 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

klik  kanan UKT (Uang Kuliah Tunggal) Jalur – UM-PTKIN 

PENGUMUMAN

HASIL SELEKSI MAHASISWA BIDIKMISI JALUR UM PTKIN

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

klik  kanan  BIDIKMISI JALUR UM PTKIN TAHUN AKADEMIK 2017/2018

PENGUMUMAN

PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR UM-PTKIN

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

klik  kanan JALUR UM-PTKIN PERIODE TAHUN 2017/2018